پاسدار قالیباف گفت «صحنه‌گردان مشارکت بالای مردم در انتخابات بود».(بخوانید حذف و جراحی و تقلب و رای سازی برای رئیسی) وی از باند اصلاح طلبان قلابی وسران این باند مانند محمد خاتمی و مهدی کروبی و … قدردانی کرد که حاشیه نشینی پیشه نکردند و با اعتراف به تحریم گسترده این انتخابات قلابی از سوی مردم ایران گفت:«عدم شرکت (بی سابقه) بالای پنجاه درصد از مردم و وجود بالاترین درصد رأی‌های باطله اگر نشانه دلسردی و نومیدی مردم و فاصله آنان با حکومت نیست، نشان چیست؟ امری که خطر آن بارها تذکر داده شده، ولی مورد توجه قرار نگرفته است. عدم استقبال بخش چشم‌گیری از جامعه به دعوت به حضور و کم‌اعتنایی به نظر خیرخواهان و کسانی که مدت‌ها مرجعیت اجتماعی داشته‌اند آیا نشان نمی‌دهد که مردم از اصلاح امور نومیدند و آیا این یأس مورد سوء‌استفاده جریانهایی که به براندازی به هر قیمت می‌اندیشند نمی‌انجامد؟»

سه شنبه ۱ تیرماه ۱۴۰۰