اتحادیهٔ اروپا در گزارش سالانهٔ خود درباره تروریسم، تأکید کرد: «(رژیم) ایران عواملی را در اروپا حفظ کرده که ممکن است دستور حملات تروریستی به‌آنها داده شود. به‌عنوان مثال اتریش در ماه اکتبر یک ایرانی را به‌ظن عضویت در نیروی قدس، دستگیر کرد…

در یونان یک شهروند ایرانی در ماه مارس بعد از منتشر کردن یک مقالهٔ آنلاین در سایت Athens.indymedia.org و تهدید و تشویق به‌خشونت، به‌خاطر تشویق به‌تروریسم دستگیر شد».

در گزارش سالانهٔ اتحادیهٔ اروپا درباره محکوم شدن دیپلمات‌تروریست رژیم و مزدوران اطلاعات به‌خاطر توطئهٔ تروریستی شکست‌خورده علیه گردهمایی مقاومت، آمده است: «یک دیپلمات (رژیم) ایران و سه (نفر دیگر) در فوریه۲۰۲۱ در بلژیک به‌جرم تلاش برای حمله به‌گردهمایی مخالفان ایرانی در نزدیکی پاریس که در سال۲۰۱۸ خنثی شد، به (احکامی) تا ۲۰سال زندان محکوم شدند».

گزارش سالانهٔ اتحادیهٔ اروپا، اضافه می‌کند: «در آوریل۲۰۲۰، فعالیت‌های حزب‌الله لبنان مورد حمایت (رژیم) ایران در آلمان ممنوع شد… القاعده در سال۲۰۲۰ تعداد زیادی از سران مهم ارشد را از دست داد. برجسته‌ترین مورد آن ابومحمد المصری، معاون رهبر القاعده و یک نامزد احتمالی جانشینی رهبری جهانی القاعده‌ ایمن الظواهری بود که بنا‌ به گزارشها در اوت۲۰۲۰ در ایران کشته شد».

چهارشنبه ۲ تیرماه ۱۴۰۰