جاستین ترودو، نخست‌وزیر کانادا، با ارسال پیامی برای خانواده قربانیان هواپیمای ساقط شده اوکراینی توسط پاسداران جنایتکار نوشت: دولت کانادا تمامی گزینه‌های در دسترس شامل دادگاه بین‌المللی برای عدالت در لاهه را برای پیگیری بکار خواهد گرفت… گزارش تهیه شده توسط کارشناسان کانادایی در مورد هواپیمای ساقط شده نشان می‌دهد گزارش رسمی رژیم ایران از وقایع نادرست، گمراه‌کننده و سطحی است. مقام‌های بلندپایه رژیم ایران تصمیماتی را اتخاذ کردند که منجر به این فاجعه شد. جهان نباید به آنها اجازه دهد بدون مصونیت از مجازات در پشت چند پرسنل رده‌پایین پنهان شوند(سی.بی.اس کانادا – ۲تیر).

پنجشنبه ۳ تیرماه ۱۴۰۰