آمریکا در واکنش به ادعای مقامات رژیم ایران پیرامون توافق بر رفع تحریم‌ها اعلام کرد که تا بر سر همه مسائل توافق نشود٬ توافقی در کار نیست.
در حالی که محمود واعظی، رئیس دفتر آخوند روحانی روز چهارشنبه دوم تیر مدعی توافق بر سر رفع تحریم‌ها در مذاکرات وین شده و گفته بود: حدود ۱۰۴۰ تحریم مربوط به دوران ترامپ و هم‌چنین تحریم افراد و دستگاههای مربوط به بیت (خامنه‌ای) برداشته خواهد شد.

یک سخنگوی وزارت‌خارجه آمریکا روز چهارشنبه دوم تیر در واکنش به این ادعا گفت: «در مذاکراتی با این میزان از پیچیدگی مذاکره‌کنندگان تلاش می‌کنند متنی را تهیه کنند که حاوی مسائل اصلی باشد. اما تکرار می‌کنم، تا زمانی که بر سر همه چیز توافق نشود، هیچ چیز مورد توافق قرار نگرفته است».

پنجشنبه ۳ تیرماه ۱۴۰۰