بیلد آلمان در گزارشی درباره سوابق رئیسی جلاد۶۷، روز پنجشنبه ۳خرداد۱۴۰۰گفت: «دیوانه جدید (حکومت) تهران و قاضی مرگ؛ این‌ها عباراتی است که می‌توان با آن رئیس‌جمهور جدید رژیم ایران را توصیف کرد. البته وقتی که در می‌یابیم که دست رئیسی به‌چه میزان به‌خون آغشته است کلمه دیوانه خیلی کم است. او به‌عنوان قاضی مسئول مرگ هزاران عضو اپوزیسیون است. او به‌همین دلیل هم تا به‌امروز در لیست تحریم‌های آمریکا قرار دارد.
(رئیسی) دهها هزار مخالف را محکوم کرد. آنها افرادی بودند که نمی‌خواستند بپذیرند ایران مسیری را که الآن وجود دارد، طی کند و به‌همین خاطر احکام اعدام برای آنها صادر شد .

جمعه چهارم تیر۱۴۰۰