آگنیس کالامارد دبیرکل عفو بین‌الملل طی پیام توئیتری جمعه ۴تیر گفت از تأکید ترودو نخست‌وزیر کانادا که گفت ساقط کردن هواپیمایی اوکراینی را نمی‌تواند فقط کار چند پرسنل دون پایه دانست بلکه مقامات ارشد رژیم بوده‌اند که تصمیماتی را گرفتند که به این تراژدی انجامید، حمایت می‌کند.
جهان نباید بگذارد مسببین اصلی پشت مشتی از سپربلاهای دون پایه پنهان شوند.
هواپیما به سندی دست پیدا کرده که حاکیست تمامی پروازها به داخل یا خارج از تهران در خطر بوده‌اند و ایران اهداف متعددی را ردیابی کرده بود.
کانادا اشاره کرد که رژیم ایران یک گزارش تحلیلی مملو از نقیصه تهیه کرده است که تعیین می‌کند که خطر خطا در شناسایی یک هواپیمای مدنی توسط نیروهای دفاع پایین بوده است
کانادا یک گزارش مبتنی بر فاکتها و واقعیات در مورد ساقط شدن هواپیمای اوکراینی منتشر کرده که با نتایج مشابه گزارش کارشناسان من به سازمان ملل همخوان است.
ایران حریم هوایی تهران را در آن شرایط باز گذاشته بود و هیچ اخطاری به هواپیماهای مدنی صادر نکرده بود و تنها یک اقدام برای جلوگیری از خطا در شناسایی صادر کرده بود.

جمعه ۴تیرماه ۱۴۰۰