اطلاعیهٔ پیر برسی رئیس انجمن حقوق‌بشر نوین فرانسه: باصطلاح انتخابات ریاست‌جمهوری در ایران فقط یک مضحکه است که هدف از آن نصب یک فرد مطیع در رأس حاکمیت بوده تا دست‌آموز یک به‌اصطلاح ولی‌فقیه علی خامنه‌ای باشد که خودش وارث سزاواری است برای بنیانگذار افراطی همین رژیم یعنی خمینی.
مخاطبان خارجی حکومت ایران باید متوجه باشند که این (رئیسی) عامل اصلی کشتارهای خونین۶۷ بوده که قربانیان آن قبل از همه اعضا و هواداران سازمان مجاهدین خلق ایران، یگانه‌سازمان مقاومت در برابر این دیکتاتوری بوده‌اند. او بعدها در سرکوب تظاهرات مسالمت‌آمیز (آبان۹۸) بیشتر خودش را شناساند.
حقوق بشر نوین، با وفاداری به‌تعهدات چهل ساله‌اش به دادگاه کیفری بین‌المللی فراخوان می‌دهد که پرونده‌یی را در پیگرد قضایی ابراهیم رئیسی و همهٔ همدستانش بگشایند. یک استبداد دینی هرگز به‌یک رژیم دمکراتیک تبدیل نخواهد شد.
پاریس، ۲۱ ژوئن ۲۰۲۱
پیر برسی

شنبه ۵ تیرماه ۱۴۰۰