شبکه سراسری نمایندگان محل کار (NSSN) در انگلستان حمایت خود را از کارگران اعتصابی نفت ایران اعلام کردند

بدینوسیله شبکه سراسری نمایندگان محل کار (NSSN) حمایت و پشتیبانی خود را از کارگران نفت و سایر کارگران در ایران که هم‌اکنون درگیر مبارزه و تلاش برای ایجاد جنبش مستقل کارگری هستند اعلام می‌کند.

ما خاطرنشان می‌کنیم که این تلاشها و مبارزات با وجود سرکوب مکرر مبارزات کارگران و زندانی شدن فعالان و رهبران کارگران و بازنشستگان در جریان است.
ما خواهان آزادی همه فعالان کارگری و بازنشستگان زندانی هستیم.
ما پشتیبانی خود را از کارگران نفت که هم‌اکنون برای مطالبات خود، قراردادهای دائمی و پایان دادن به قراردادهای موقت و شرکت‌های پیمانکاری، حداقل دستمزد واحد و سراسری، افزایش دستمزدها متناسب با افزایش تورم، عدم تعدیل نیرو، ۲۰روز کار ماهیانه و تأمین مسکن مناسب برای کارگرانی که دور از خانواده خود به کار مشغول هستند اعلام می‌کنیم.

شبکه ملی نمایندگان محل کار (NSSN) باور دارد شکوفایی دوباره جنبش کارگری در ایران و تلاش این جنبش برای ایجاد تشکل‌های مستقل و دمکراتیک تاثیر جهانی دارد و می‌تواند به گسترش تحولاتی مشابه در برابر همه رژیمهای دیکتاتوری و استبدادی در خاورمیانه کمک کند.

ما در هر شرایطی پشتیبانی خود را اعلام می‌کنیم.

راب ویلیامز
مسئول سراسری NSSN

(سایت شبکه سراسری نمایندگان محل کار (NSSN)

 

 

سه شنبه ۸ تیرماه ۱۴۰۰