اتحادیه جهانی صنعت با بیش از ۵۰میلیون عضو در ۱۴۰کشور در بخشهای معدن، انرژی و صنعت طی یک نامه شدیدالحنی از رژیم ایران خواست به حقوق کارگران اعتصابی احترام بگذارد.

مورنینگ استار روز ۸تیرماه در گزارشی نوشت: شعب اتحادیه جهانی صنعت با بیش از ۵۰میلیون عضو در ۱۴۰کشور در بخشهای معدن، انرژی و صنعت از رژیم ایران خواسته‌اند به مطالبات کارگران اعتصابی پتروشیمی پاسخ دهد و ضمن مداخله، ۷۰۰ کارگر اخراج شده به‌خاطر پیوستن به اعتراضات فوراً به سر کار گمارده شوند.

والتر سانچز دبیرکل اتحادیه جهانی صنعت در نامه‌یی از رژیم آخوندی خواست به حقوق اتحادیه کارگری احترام بگذارد و از کنوانسیون بین‌المللی اتحادیه کارگران پیروی کند.
در نامه ذکر شده که ”این ضروری است دولت به مطالبات عادلانه آنها در بخش نفت و گاز برای حقوق بهتر، شامل مجموعه‌یی از خواسته‌های حقوقی در رسته استخدامی، امنیت اجتماعی مکفی و شرایط بهتر معیشتی، بپردازد“ .

مورنینگ استار نوشت رژیم ایران اتحادیه‌های کارگری مستقل و اعتراضات غیررسمی را که شامل هزاران کارگر در ۲۲ پالایشگاه می‌شود و توسط کمیته‌های کارگری سازماندهی شده‌اند به‌رسمیت نمی‌شناسد…

چهارشنبه ۹ تیرماه ۱۴۰۰