به گزارش گزارشگران بلوچ، روز سه‌شنبه ۸ تیر ماه ۱۴۰۰، در پی تیراندازی نیروهای امنیتی سرکوبگر در دشت نرماشیر (کویر لوت) دو شهروند بلوچ جان خود را از دست دادند.
هویت این شهروندان «سلام شه بخش» فرزند فیض محمد و «حمیدالله شه بخش» فرزند حسین نوروز عنوان شده است.
گفته می‌شود، نیروهای نظامی به ظن حمل مواد مخدر به سمت این دو شهروند تیراندازی کرده‌اند. بر اثر تیراندازی و اصابت گلوله، هر دو شهروند جان باخته‌اند.

چهارشنبه ۹ تیرماه ۱۴۰۰