صدها تن از مربیان نیمه وقت کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در سراسر کشور در اعتراض به حقوق و مزایای پایین خود دست به اعتصاب زدند و از ادامه کار دست کشیدند. (هرانا ۱۰تیر)
بنا بر این گزارش به‌دنبال اعتصاب مربیان کانون پرورش فکری به‌دلیل حقوق و مزایای پایین آن هم پس از سال‌ها فعالیت، از سوی مدیران حکومتی همگی آنها تهدید به اخراج شده‌اند.

یک منبع مطلع در رابطه با این اعتصاب گفته است: «این گروه از مربیان که تقریباً نیمی از مربیان کانون هستند، قرارداد ساعتی دارند و حقوقشان بسیار پایین است. برای مثال دریافتی یک مربی با ۱۸سال سابقه کار که حدود ۶۰ساعت در ماه کار می‌کند، تنها یک میلیون و صد هزار تومان است. برخی از مدیران مانند همیشه به مربیان وعده و وعید بیهوده داده‌اند و برخی دیگر تهدید به اخراج کرده‌اند».
این منبع افزود: مدارک تحصیلی اغلب این مربیان کارشناسی و کارشناسی ارشد است.

جمعه ۱۱تیرماه ۱۴۰۰