سایت اسکای نیوز ۹ تیر:اعتصاب کارکنان نفت و گاز و پتروشیمی ایران همراه با پشتیبانی سندیکاهای کارگری در داخل و خارج ایران، گسترش یافته است. هزاران کارگر در بیش از ۶۰شرکت در این اعتصابات شرکت دارند.
خانم مریم رجوی پرزیدنت اپوزیسیون ایران در بیانه‌ای همه کارگران و جوانان را به پشتیبانی و حمایت از اعتصاب نفتگران فراخواند و افزود: «استمرار اعتصابها و اعتراضهای کارگران و زحمتکشان از اراده عموم مردم برای سرنگونی رژیم ضدکارگری آخوندی خبر می‌دهد. رژیمی که با فساد سیستماتیک و با چپاول و به هدر دادن سرمایه‌های عمومی در جنگ‌افروزی و تروریسم و پروژه‌های ضد ملی اتمی و موشکی عامل اصلی فقر و تورم و بیکاری است»

همچنین العربیه (۱۰تیر) در بخش انگلیسی خود درباره اعتصاب سراسری کارگران صنایع نفت و پتروشیمی ایران نوشت: بزرگترین اعتصاب کارگران بخش انرژی ایران ادامه دارد. طی ۱۱روز گذشته کارگران بخش انرژی در بیش از ۶۰ شرکت در ایران، اعتصاب کرده‌اند و اعتقاد بر این است، که گسترده‌ترین اعتصاب در دهه‌های گذشته است. کارگران اعتصابی هشدار داده‌اند: اگر تا پایان ماه اوت (شهریورماه) مقامات رژیم خواسته‌های آنها را برآورده نکنند، دامنه اعتصاباتشان را گسترش می‌دهند. این اعتصابات می‌تواند برای ابراهیم رئیسی، مشکلاتی ایجاد کند.

جمعه ۱۱تیرماه ۱۴۰۰