گلرخ ابراهیمی ایرایی زندانی سیاسی در زندان آمل در اعتراض به نقض حقوق زندانیان و اذیت و آزار آنها توسط زندانبانان گفت :‌
به دلیل محرومیت از حقوق حداقلی یک زندانی و قرار گرفتن در شرایطی که حق و حقوق زندانیان با رفتار تند و لحن توهین آمیز زندانبانان به صورت پوئن به زندانی عرضه میشود، تا خاتمه دادن به شرایط فلاکت بار فعلی از تماس تلفنی که هر بار منجر به اهانت ماموران به زندانیان میشود و نیز ملاقات خودداری می‌کنم.
هرانا

یکشنبه ۱۳تیرماه ۱۴۰۰