لورنس نورمن خبرنگار وال استریت ژورنال در بروکسل در توئیتهای متعدد از جمله نوشت: رژیم ایران آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌یی را تحت فشار قرار داده تا اجازه دهد موقعیت برخی تجهیزات نظارتی را در نطنز جابه‌جا کنند. آژانس امتناع کرده و هشدار داده که در تجهیزات آژانس دستکاری نکند.

این خبرنگار در توئیت دیگری نوشته: دو نفر از بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در نطنز به‌طور فیزیکی توسط مقام‌های امنیتی رژیم ایران مورد اذیت و آزار قرار گرفتند. (توئیتر ۱۲تیر۱۴۰۰)

یکشنبه ۱۳تیرماه ۱۴۰۰