روزنامه لوموند در گزارشی به تاریخ یکشنبه ۱۳تیر با اشاره به وضعیت ملتهب جامعه ایران از شرایط جدیدی سخن می‌گوید که در آن «ترس کمتر شده و خشم جای آنرا گرفته است».
لوموند در گزارش خود به‌نقل از مشاهدات خبرنگارانش در ایران اضافه می‌کند: «هر چند مقامات جمهوری اسلامی به‌وجود نارضایتی اعتراف می‌کنند، اما پیوند میان رژیم و جامعه از بین رفته است. اینک «پابرهنه‌ها»… از شرایط بد اقتصادی و بن‌بست سیاسی در کشور به تنگ آمده و صریحاً از آن حرف می‌زنند. ناآرامی‌های آبان ٩٨ و صدها نفری که در آن رویدادها کشته شدند نیز نشان می‌دهد که اکثر معترضان، جوان و متعلق به طبقات فرودست بودند».
گزارش لوموند با اشاره به تصاویر باور نکردنی منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی در روزهای قبل از انتخابات که نارضایتی و عصیان مردم را به‌خوبی نشان می‌دهد اضافه می‌کند: «تصاویر آدم‌هایی که در پارک‌ها یا کوچه و خیابان خستگی و عجز خود را فریاد می‌زدند. حکایت از «آزاد شدن زبانها و عقب‌نشینی ترس» دارد.

دوشنبه ۱۴ تیرماه ۱۴۰۰