سایت نیو عرب روز دوشنبه ۱۴تیر در مطلبی درباره اعتراضها و تجمع مردم به‌دلیل قطعی مستمر برق در شهرهای ایران در گزارشی نوشت: معترضان پس از قطع شدنهای روزانه و طولانی برق در گرمای تابستان، طی آخر هفته به خیابانهای ایران آمدند. در تصاویر منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی، این شنیده می‌شود که معترضان شعارهای «مرگ بر خامنه‌ای»و»مرگ بر دیکتاتور» را تا شب سر داده بودند.

قطعی برنامه‌ریزی شده برق به مدیریت کردن تقاضا برای یک منبع محدود کمک می‌کند، اما در روزهای اخیر قطعی برق اعلام نشده وجود داشته است. یکی از چنین قطعیهای برق در ساعت۱۱ شنبه در تهران رخ داد و تا ساعت ۵صبح در برخی از مناطق این شهر ادامه داشت. قطعی برق ادامه‌دار در طی یک تابستان فوق‌العاده گرم در مناطقی از خاورمیانه اتفاق می‌افتد، زمانی که مردم به‌شدت به تهویه هوا و یخچال متکی هستند.
نیروگاه هسته‌یی بوشهر پس از ۲هفته خارج از شبکه بودن، کار خود را از سر گرفت. با این حال، بوشهر صبح دوشنبه دچار کمبود شد، به این معنی که نمی‌تواند با ظرفیت کامل کار کند.

به گزارش رسانه حکومتی ایسنا، مصطفی رجبی مشهدی، سخنگوی شرکت برق دولتی توانیر، بابت قطعی برق عذرخواهی کرد. مشهدی دلیل اصلی ناگهانی وقوع قطعی برق از قبل برنامه‌ریزی نشده را در این توصیف کرد که، ایران گفته است آرزو دارد انرژی سراسر منطقه را تأمین کند و همین الآن انرژی عراق را تأمین کرده است.

با این حال، تهران از آن زمان تأمین برق به همسایه غربی خود را قطع کرده و منجر به کمبود گسترده برق شده است.

 سه شنبه ۱۵ تیرماه ۱۴۰۰