به دنبال اعتصابات گسترده کارگران در استان‌های مختلف کشور، تعدادی از سندیکاهای کارگری فرانسه طی انتشار بیانیه ای حمایت خود را از اعتصابات سراسری کارگران اعلام کردند.

در بخشی از این بیانیه آمده است: بیش از ۱۰ هزار کارگر تقریباً ۷۰ شرکت پیمان‌کاری بخش نفت از روز ۱۹ ژوئن در جنوب ایران اعتصاب کرده‌اند. آنان بدون قرارداد یا با قرارداد موقت کار می‌کنند. کارگران شوراهای اسلامی کار را که دولت قصد دارد برای نمایندگی آنان ایجاد کند، نمی‌پذیرند و اعلام کرده‌اند این‌ها همواره ابزار کنترل ما کارگران و خدمت‌دهی به کارفرمایان بوده‌اند.

اعتصاب سراسری کارگران پیمانی صنایع نفت و پتروشیمی که در اعتراض به دستمزد پایین و شرایط سخت و طاقت‌فرسای کاری معیشتی، از روز ۲۹خرداد آغاز شده است، این اعتصابات استمرار یافته است و گروه‌های جدیدی از کارگران در شهرها و صنایع مختلف به این اعتصاب می‌پیوندند.

اعتصاب سراسری نفتگران

اعتصاب سراسری نفتگران
چهارشنبه ۱۶تیرماه ۱۴۰۰