کشاورزان اصفهان

کشاورزان اصفهان

 روز چهارشنبه  شانزدهم تیرماه کشاورزان زحمتکش اصفهانی بعد از ۳ماه انتظار بی‌نتیجه در رابطه با باز شدن آب به زاینده‌رود که استاندار رژیم در اصفهان قبل از نمایش انتخابات به آنها قول داده بود، صبرشان لبریز شده و در مقابل استانداری اصفهان تجمع اعتراضی داشتند.

کشاورزان معترض بهمراه خود تعدادی از دامهای خود را آوردند و بدلیل تشنگی و گرسنگی قربانی کردند و همچنین در این اعتراض دبه های شیر خود را روی زمین ریختند.

بنا به گزارش هموطنان در ادامه این تجمع اعتراضی نیروی سرکوبگر انتظامی بر علیه کشاورزان وارد عمل شده و با آنها درگیر شدند.

نکته حائز اهمیت نقش پررنگ شیرزنان شجاع اصفهانی در این تجمع اعتراضی بود. آنها شعار میدادند «وقتی که آب نداریم، مسئول نیاز نداریم، گاو رو به جاش می‌ذاریم»

(1) بگونه on Twitter: «فیلمی از درگیری #کشاورزان معترض #اصفهان با نیروی سرکوبگر انتظامی باشعار بیشرف بیشرف چهارشنبه ۱۶تیرماه ۱۴۰۰ https://t.co/wNCgXpXNAm» / Twitter

(4) بگونه on Twitter: «فیلمی از #تجمع #کشاورزان #اصفهان مقابل استانداری اصفهان و تلاش آنان برای ورود دامها به داخل استانداری بعنوان اعتراض همراه با شعار زنان حاضر درتجمع حتی اگر بمیریم حقابه را میگیریم چهارشنبه ۱۶تیرماه ۱۴۰۰ https://t.co/UbiOwwWoKo» / Twitter

گروهی از کارگران نگهداری خطوط ریلی ناحیه آذربایجان، در اعتراض به عدم پرداخت مطالبات مزدی‌شان، در محل کار خود دست از کار کشیده و از ادامه فعالیتشان خودداری کردند.
روز چهارشنبه ۱۶ تیر

Image

ادامه تجمع کارگران دفع آفات شرکت نیشکر هفت_تپه روز چهارشنبه ۱۶ تیر کارگران بخش دفع آفات نیشکر هفت تپه در اعتراض به اخراج خود و عدم تمدید قرارداهایشان برای یازدهمین روز متوالی دست به تجمع زدند.

Image

Image

Image

جمعی از کارگران پتروشیمی آبادان در اعتراض به عدم رسیدگی به مطالباتشان در مقابل ساختمان فرمانداری این شهرستان تجمع اعتراضی برپا کردند. این کارگران در روز دوم تیرماه امسال از محل کار خود اخراج شدند. چهارشنبه ۱۶ تیر ۱۴۰۰

Image

 
نوزدهمین روز اعتصاب در ۹۱ پالایشگاه و مرکز پتروشیمی و نیروگاه در ۱۹شهر اعتصاب_سراسری سراسری کارگران پیمانی صنایع نفت و پتروشیمی که در اعتراض به دستمزد پایین و شرایط سخت و طاقت‌فرسای کاری معیشتی از روز ۲۹خرداد آغاز شده است چهارشنبه ۱۶تیر برای نوزدهمین روز متوالی ادامه دارد

Image

مقاومت روستائیان فلاحیه در برابر ماموران سازمان #آب فیلمی از روستاى دريسيه از توابع شهر فلاحیه ( شادگان) از مقاومت كشاورزان در برابر نیروهای سازمان آب‌وبرق که در تلاش برای بستن آب برروی کشاورزان هستند . نیروها روزانه به روستاها يورش برده و مانع آبيارى آنها می‌شوند.
چهارشنبه ۱۶تیرماه ۱۴۰۰