نیویورک پست ۱۶تیر درباره انتصاب رئیسی جلاد ۶۷ بعنوان رئیس جمهور رژیم آخوندی نوشت: رئیس‌جمهور جدید رژیم ایران یک هیولای تمام‌عیار و دشمن اقلیتهاست. رژیم ایران یک حکومت استبدادی هولناکی است که می‌خواهد وانمود کند یک دمکراسی است… ظهور ابراهیم رئیسی خبر بدی برای تمامی مردم ایران خصوصاً برای اقلیتهای مذهبی است.

 

 
 
چهارشنبه ۱۶تیرماه ۱۴۰۰