روز پنجشنبه ۱۷تیر جمعی از کارگران بخش دفع آفات شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه، با پهن کردن سفره‌های خالی برای سیزدهمین روز متوالی دست به اعتصاب زده و در محوطه این شرکت تجمع کردند.

تجمع این کارگران در اعتراض به تداوم بلاتکلیفی و عدم تمدید قراردادهایشان صورت گرفته است.

پنجشنبه ۱۷تیرماه ۱۴۰۰