به گزارش سایت همبستگی ملی  در زندان مرکزی کرج روزانه حداقل ۲بار برق زندان قطع می‌شود.
این در حالی است که فضای بندها به‌دلیل تراکم جمعیت و نبود امکان تهویه هوا، بسیار گرم و خفقان‌آور است. قطع برق خاموشی هواکش‌ها و کولرها را به دنبال دارد. علاوه بر این به دلیل نبودن برق پمپ‌های آب کار نمی‌کنند و آب زندان نیز قطع می‌شود. شرایط کنونی زندان برای زندانیان غیرقابل تحمل کرده است.

 در سالن‌ها در حالت معمول بهداشتی وجود ندارد، نبود برق و آب نیز این وضعیت را تشدید می‌کند.

 علاوه بر این در پی قطع برق، تلفن‌ها نیز قطع می‌شود و زندانیان از برقراری تماس با خانواده‌هایشان محروم می‌شوند.

 

 

 
 

پنجشنبه ۱۷تیرماه ۱۴۰۰