واشنگتن تایمز ۱۶ تیر نوشت: یک جنبش جهانی مخالفان ایرانی گردهمایی سالانه خود را از روز شنبه تا دوشنبه بهمراه هوادرانش در ۱۰۵کشور جهان به‌صورت آنلاین برگزار می‌کند تا برای سرنگونی رژیم سرکوبگر مذهبی و جایگزینی آن با یک دمکراسی فراخوان بدهند.
رئیس‌جمهور برگزیده شورای ملی مقاومت، خانم رجوی در یک مصاحبه ایمیلی قبل از گردهمایی آخر هفته به واشنگتن تایمز گفت «جامعه #ایران به‌مثابه بشکه باروت در شرف انفجار است.» قیام های گسترده‌تر و خشمگینانه‌تر در انتظار فوران هستند. «. ایران در آستانه یک تغییر عظیم است.»

پنجشنبه ۱۷تیرماه ۱۴۰۰