بنا به گزارش رویترز جمعه ۱۸ تیر دولت بایدن روز جمعه ۱۴شرکت چینی و نهادهای دیگر را به‌دلیل ادعای نقض حقوق‌بشر و نظارت و شناسایی با فناوری هایتک در شین جیانگ به لیست سیاه اقتصادی خود اضافه کرد. این لیست ۸شرکت را به‌خاطر تسهیل صادرات اقلام آمریکا به ایران شامل می‌شود.
 
بنا به این گزارش وزارت بازرگانی آمریکا در بیانیه‌یی اعلام کرد از میان ۳۴ شخص حقیقی و حقوقی که در فهرست سیاه همکاریهای اقتصادی قرار گرفته‌اند ۸شخص حقیقی و حقوقی به‌دلیل تسهیل صادرات اقلام آمریکایی به ایران در این فهرست قرار داده شده‌اند.
جینا رایموندو وزیر تجارت، در بیانیه‌یی گفت: شرکت‌هایی که در لیست‌ سیاه وزارت بازرگانی آمریکا قرار می‌گیرند از انجام هر گونه تجارت با شرکت‌های آمریکایی، مگر در صورت کسب مجوز از دولت فدرال آمریکا منع می‌شوند.
 
این لیست هم‌چنین ۸شرکت را به‌خاطر تسهیل صادرات اقلام آمریکا به ایران و ۶نهاد دیگر را به‌خاطر شرکت در تجهیزات الکترونیک آمریکای الاصل احتمالاً برای پیشبرد برنامه‌های نظامی روسیه شامل می‌شود.

جمعه ۱۸تیرماه ۱۴۰۰