هاشمیان رئیس بیمارستان مسیح دانشوری در صحبتی خطاب به وزیر بهداشت رژیم به وضعیت وخیم کرونا و واکسیناسیون مردم اذعان کرد.

وی با توجه به گسترش پیک پنجم کرونا و عدم وجود واکسیناسیون لازم، علیرغم وعده‌های مختلف و خشم مردم نسبت به این سیاست جنایتکارانه، با اشاره به موضوع سفر مردم ایران به ارمنستان برای تزریق واکسن، نمکی وزیر بهداشت رژیم را مورد حمله شدید قرار داد و گفت:

«این کاری که امروز مردم ما دیدند این در تاریخ ایران از زمان شاه عباس صفوی تا الآن که ارمنستان باید بروند مردم واکسن بزنند، بیایند، تاریخ ایران چنین خفتی رو نکشیده… خفت دادی به مردم ایران، باید محاکمه‌ات کنند به‌خاطر این خفت، شما و تمام اون دور و بری‌های خودت رو، خجالت آوره».

وی در بخش دیگری از صحبت‌های خود گفت: «آقای نمکی خفت دادی به تمام پزشکهای ایران، خفت دادی، بدبخت کردی ما را… فردا نرو وزارت بهداشت.

آقای نمکی هیچ چی از کوید نمی‌دونی الآن هم نمی‌دونی، از واکسن هم همینطور، همه رفتارت، همه کارهات برعلیه مردم ایران بوده در زمینه واکسن. . در زمینه ICU بدبخت کردی مردم ایران رو

یک جلسه نگذاشتی که ببینیم علت مرگ و میر چیه چطور مرگ و میر رو جمع کنیم». (سایت برترین‌ها ۱۷تیر۱۴۰۰)

بگونه on Twitter: «هاشمیان رئیس #بیمارستان #مسیح_دانشوری #تهران خطاب به نمکی: ننگ بر شما که به ایرانی خفت و ننگ دادید! این کاری که امروز مردم ما دیدند این در تاریخ #ایران از زمان شاه عباس صفوی تا الآن که ارمنستان باید بروند مردم #واکسن بزنند بیایند تاریخ ایران چنین خفتی رو نکشیده… https://t.co/rUNuzarYsa» / Twitter

 

جمعه ۱۸تیرماه ۱۴۰۰