چارلی ویمرز نماینده پارلمان اروپا از سوئد طی پیام توئیتری پنجشنبه ۱۷تیر گفت:

خوشحالم که پارلمان اتحادیه اروپا از درخواست گروه محافظه‌کاران و رفرمیستهای پارلمان اروپا، برای تحریم مقامات رژیم ایران حمایت کرد. ما هم‌چنین فشار خواهیم آورد تا رئیس‌جمهور رئیسی، به جرم جنایت علیه بشریت، از جمله قتل و ناپدید شدن اجباری و شکنجه مورد تحقیق قرار گیرد.

جمعه ۱۸تیرماه ۱۴۰۰