ما خواستار تحقیق در مورد قتل عام سال ۱۳۶۷
و نقش مجرمانه رئیسی در جنایت علیه بشریت هستیم

ما نگرانی شدید و وحشت خود را از معرفی قاتل ابراهیم رئیسی به‌عنوان رئیس‌جمهور جدید رژیم ایران ابراز کنیم. ما بیانیه سازمان عفو بین‌الملل در ۱۹ژوئن ۲۰۲۱ و سایر سازمانهای بین‌المللی حقوق‌بشر را تأیید می‌کنیم که رئیسی باید به جای تصدی قدرت، باید به جرم نقض قانون بین‌المللی مورد پیگرد قرار گیرد.

در گزارشی که در سال۲۰۱۸ منتشر شد و جنایات گذشته و مستمر علیه بشریت مربوط به‌قتل‌عام زندانیان در سال۱۳۶۷ را مستند می‌کند، عفو بین‌الملل ابراهیم رئیسی را به‌عنوان عضوی از «کمیسیون مرگ» معرفی کرد.

اخیراً ۱۵۰ مقام سابق سازمان ملل متحد و کارشناسان حقوق خواستار تشکیل یک کمیسیون تحقیق بین‌المللی در مورد قتل‌عام سال۱۳۶۷ شده‌اند. ما از شما می‌خواهیم در مورد کشتار زندانیان در سال۱۳۶۷ و نقش مجرمانه رئیسی در جنایت علیه بشریت کمیته‌یی برای تحقیق تشکیل دهید.

اگر مقام‌های مسئول «ناپدید شدن» و اعدامهای غیرقانونی در ایران مورد پیگرد قانونی و مجازات قرار نگیرند، آنها در تکرار جنایات جری خواهند شد.

شنبه ۱۹ تیرماه ۱۴۰۰