وزارت‌خارجه اسلوونی روز دوشنبه ۲۱تیر اعلام کرد سفیر رژیم آخوندی را به این وزارتخانه احضار و به او تفهیم کرده است که اسلوونی همواره از حقوق‌بشر و آزادیهای بنیادین دفاع و حمایت می‌کند.

به گزارش خبرگزاری اسلوونی در وزارت‌خارجه اسلوونی به سفیر رژیم ایران گفته شد که اسلوونی همواره از حقوق‌بشر و آزادیهای بنیادین دفاع کرده و «این امر در راستای ارزشها و قانون اساسی ماست. اسلوونی و اتحادیه اروپا بر پایهٔ تعهدات مستحکم خود در ارتقاء و حراست از حقوق‌بشر، دموکراسی و حکومت قانون در سراسر جهان عمل می‌کنند. همین ارزشها در کانون روابط ما با سایر کشورها و مناطق است».

احضار سفیر حکومت آخوندی در اسلوونی مات مردگی رژیم در خبرگزاری سپاه

درپی احضار سفیر رژیم آخوندی در اسلوونی توسط دولت این کشور و گوشزد کردن به وی که اسلوونی همواره از حقوق‌بشر دفاع می‌کند، حکومت آخوندی که از این تودهنی سیاسی مضاعف دچار مات مردگی شده است، در خبرگزاری خبرگزاری سپاه پاسداران ۲۱تیر ۱۴۰۰ در منتهای اسیتصال و بو رشدن نوشت:

… در پی احضار سفیر اسلوونی به‌دلیل شرکت در نشست مجاهدین‌، لیوبلیانا دوشنبه اعلام کرد سفیر جمهوری اسلامی را احضار کرده است.

خبرگزاری رسمی اسلوونی با گزارش این خبر مدعی شده این کشور همیشه از «حقوق بشر» و «آزادیهای بنیادین» حمایت می‌کند.

ادعای اسلوونی درباره دفاع از «حقوق بشر» در حالی مطرح شده که «یانز یانشا»، نخست‌وزیر اسلوونی به‌تازگی در نشست مجاهدین شرکت کرده است… (خبرگزاری حکومتی فارس ۲۱تیر)

سه شنبه ۲۲ تیرماه ۱۴۰۰