گردهمایی بی نظیر و با شکوه مجاهدین و تاثیرات و بازتابهای آن مجاهدین به مدت سه روز یک گردهمایی بزرگ و با شکوه و بی نظیر برگزار کردند.

اهداف این گردهمایی هم در بیان خانم رجوی و سخنرانان روشن بود که در حمایت از قیام مردم ایران و علیه جمهوری اسلامی و همچنین علیه سیاست معامله و مماشات و سوخت رسانی به این رژیم برای ادامه بقایش بوده است.

این گردهمایی دو چیز را روشن کرد یکی قدرت و توانایی و وزن سیاسی مجاهدین و شورای ملی مقاومت ایران به عنوان یک آلترناتیو جدی و دیگر اینکه این نیرو است که توانایی وامکان سرنگونی و اتحاد و همبستگی ملی را دارد.

در این میان همه کسانی که شرکت کردند و یا این برنامه را دیده اند برایشان جالب و بی نظیر بوده است. از اراده و پشتکار و مایه گذاری و وحدت مجاهدین می گویند. اما دو گروه هم واکنش نشان داده و با این گردهمایی مخالفت کرده اند.

یکی رژیم آخوندها که سفیر اسلونی به خاطر سخنرانی نخست وزیر این کشور در این گردهمایی را احضار کرد و رسانه های سپاه پاسداران و…. از غیظ و کین زمین را گار می گرفتند. یکی هم عوامل این رژیم و مماشاتگران و کاسبان و تاجران خون که بقای آخوندها به سودشان بوده و هست. حال در یابید مختصات هر فرد و هرگروهی با هر باندرولی که علیه این گردهمایی موضعگیری بکند. آیا مخالف جمهوری اسلامی است یا در کنار جمهوری اسلامی قرار دارد؟ همچنین کسانی که در واکنش به این گردهمایی خیره کننده سکوت کردند و لام تا کام نگفتند!واقعیت این است کسی که مخالف جمهوری اسلامی باشد از این گردهمایی و این همه وزن سیاسی و بین المللی استقبال می کند که مردم ایران چنین قدرتی را دارند و می توانند با کمک هم آخوندها را سرنگون و کشورشان را آزاد کنند.قدرتی که ناشی از اراده های پولادین رزمندگانی است که جز به آزادی خلق و میهنشان به هیچ چیز دیگر نمی اندیشند.

سه شنبه ۲۲ تیرماه ۱۴۰۰