نیوزویک به‌تاریخ ۲۳تیر در گزارشی تحلیلی درباره احتمال رفع تحریم‌های رژیم ایران توسط جو بایدن آنرا خطرناک توصیف کرد و نوشت: مماشات بایدن با رژیم ایران خطرناک است.

در گزارش نیوزویک آمده است: یک سال پیش، رژیم ایران در موضع تدافعی بود. این داشت اثبات می‌شد که تحمل کارزار فشار حداکثری بر دولت ترامپ برای رژیم تروریستی دشوار بود.
تحریم‌های خردکننده اعمال شده توسط رئیس‌جمهور ترامپ باعث ایجاد تنشهای مالی در رژیم ایران شد، و رژیم را مجبور کرد تا برای کاهش وجه بیرونی خود، به داخل خود نگاهی بیاندازد [و انقباض کار کند]. نیروهای نیابتی تروریستی ایران در یمن، لبنان، سوریه و عراق متزلزل شدند.

اکنون، تقریباً 6ماه از زمان دوره بایدن می‌گذرد، یک ایران جری شده باد را در بادبانهای خود احساس می‌کند. در انتخابات تقلبی ماه گذشته، ابراهیم رئیسی، ناقض حقوق‌بشر و تندرو، به‌عنوان رئیس‌جمهور بعدی کشور انتخاب شد.
حسن روحانی رئیس‌جمهور در حال کناره رفتن، مطمئناً آن «میانه‌رو» که رسانه‌ها از وی تصویر می‌کردند نبود.
در همین حال، به‌نظر می‌رسد کاخ‌سفید کاملاً به‌دنبال یک استراتژی مماشات است. توانمند سازی رژیم ایران با میلیاردها دلار از لغو تحریم‌ها، کمکی به ملت ایران که از دست یک رژیم آدمکش رنج برده‌اند نخواهد کرد.
آمریکا، متحدان ما و مردم ایران همه، بهای سیاست کاملاً عاجزانه بایدن در قبال حکام ایران را می‌پردازند.

چهارشنبه ۲۳ تیرماه ۱۴۰۰