اداره امنیت داخلی هامبورگ گفت، به اسناد جدیدی دست یافته که نشان می‌دهند مرکز اسلامی‌ هامبورگ نه فقط وابسته به رژیم ایران است بلکه یکی از مهم‌ترین نهادهای رژیم ایران در اروپاست.
روزنامه «دی ولت»و وب‌سایت کانال NDR تلویزیون آلمان، روز جمعه ۲۵تیر به‌نقل از اداره امنیت داخلی هامبورگ(نهاد حمایت از قانون أساسی)، اتهامات جدی و جدیدی علیه مسجد آبی موسوم به مسجد امام علی یا همان مرکز اسلامی‌ هامبورگ مطرح کرده است.
فعالیت‌های این مرکز سال‌ها بحث‌برانگیز بوده است. اکنون اداره امنیت داخلی هامبورگ به اسنادی دست یافته است که نشان می‌دهند این مسجد یک مرکز مستقیم فعالیت‌های رژیم ایران در این کشور است.

دی ولت به‌نقل از اداره امنیت داخلی هامبورگ می‌نویسد، یافته‌های جدید هم‌چنین حاکی از ارتباطات بین این مسجد و سازمان تروریستی حزب شیطان لبنان است.
اداره امنیت داخلی هامبورگ از روابط شخصی و عقیدتی بین مرکز اسلامی‌ هامبورگ و حزب شیطان گزارش می‌دهد. در ماه مه سال جاری میلادی وزارت کشور آلمان فعالیت سه انجمن را که گفته می‌شد کمکهای مالی برای حزب شیطان در این کشور جمع‌آوری می‌کردند، ممنوع کرد.
بر اساس یافته‌های اداره امنیت داخلی هامبورگ، مسجد آبی از ساختارهای محلی حزب تروریستی حزب الشیطان که فعالیت آن ممنوع شده، پشتیبانی می‌کند. .
مرکز اسلامی‌ هامبورگ همیشه ادعا کرده که مستقل از رژیم ایران است. اما اداره امنیت داخلی آلمان، یافته‌های جدیدش شامل اسناد و نامه‌های رژیم ایران به رئیس مسجد می‌شود.

محمد هادی مفتح، سرکرده مرکز اسلامی‌ هامبورگ ماه‌ها پیش در مصاحبه‌یی با این روزنامه تأکید کرده بود که نه قبل و نه پس از انقلاب، مرکز اسلامی‌ هامبورگ هیچ ارتباطی با رژیم ایران نداشته، البته او این را هم گفته بود که شخصاً در تماس با خامنه‌ای است.
رژیم ایران در چندین نامه خطاب به محمدهادی مفتح از او به‌عنوان نماینده رسمی خامنه‌ای و رئیس مرکز اسلامی‌ هامبورگ نام برده شده است.
مارکو هاس، سخنگوی این نهاد می‌گوید که داده‌های تازه تأیید می‌کنند که مرکز اسلامی‌ هامبورگ یکی از مهم‌ترین نهادهای رژیم ایران در اروپاست (دویچه وله ۲۵تیر)

جمعه ۲۵تیرماه ۱۴۰۰