رویترز روز ۲۵تیرماه در گزارشی از تظاهرات خشمگینانه مردم شهرهای جنوبی ایران به‌دلیل بی‌آبی نوشت: «به گزارش خبرگزاریها و فیلمهای ارسال شده در روز جمعه در شبکه‌های اجتماعی، اعتراضات خیابانی شبانه به‌دلیل کمبود شدید آب در جنوب غربی نفت خیز ایران، آغاز شد. فیلمها نشان می‌دهد معترضان برای مسدود کردن جاده‌ها لاستیک آتش می‌زنند و شلیک توسط نیروهای امنیتی بگوش می‌رسد که در تلاش برای متفرق کردن جمعیت معترض هستند».
به گزارش رویترز در حالی که «اقتصاد ایران به‌دلیل تأثیر تحریم‌های ایالات متحده و بیماری همه‌گیر کرونا، ورشکسته شده است. و هیچ جای خاورمیانه بیشتر از ایران از ویروس کرونا آسیب ندیده است؛ اعتراضات کارگران و بازنشستگان ماههاست که سر خاموشی نداشته و نارضایتیها از اقتصادی که از تورمی بالای ۵۰درصد رنج می‌برد، بیکاری بالا، و شکایت کارگران از حقوقشان که پرداخته نشده، رو به افزایش است؛ مردم در جریان برخی اعتراضات، خشم خود را از علی خامنه‌ای ولی‌فقیه با شعارهای «مرگ بر دیکتاتور»و»مرگ بر خامنه‌ای» ابراز می‌کنند».

جمعه ۲۵تیرماه ۱۴۰۰