بر اساس اخبار دریافتی از منابع مطلع، کرونا در زندانهای مرکزی کرج و قزل‌حصار به‌طور گسترده‌ای در بندها شیوع پیدا کرده است.

هم اکنون دست‌کم ۵۰زندانی از یکی از واحدهای زندان قزل‌حصار در بهداری این زندان بستری شده‌اند. اما تعداد بیشتری از مبتلایان در سالنها بدون رسیدگی پزشکی و درمانی رها شده‌اند.

بر اساس همین گزارش در زندان مرکزی کرج به‌دلیل نبودن سیستم تهویه و کولر و لوازم سرمایشی هوا به‌شدت خفه و گرم است. به‌طوری که تنها ۵دقیقه ماندن در سالنها باعث تعریق و خیس شدن لباس زندانیان می‌شود.

رؤسای زندان در پاسخ اعتراضات زندانیان فقط به دادن وعده و وعید بسنده می‌کنند. به زندانیان گفته شده که کولر به آنها داده می‌شود. اما پس از گذشت یک ماه هنوز از کولر خبری نیست.

این در حالی است که روزانه چند بار برق زندان قطع می‌شود و به‌دنبال آن آب نیز قطع شده و شرایط در داخل زندان را غیرقابل تحمل‌تر از پیش می‌کند.

این هوای ناسالم و تراکم جمعیت باعث تشدید وضعیت کرونا در سالنها شده است.

از سوی دیگر آب این دو زندان که یک مجموعه را تشکیل می‌دهند، ناسالم و کثیف است.

آب زندان مرکزی کرج بدبو و گل‌آلود است و باعث بیماریهای مختلف و گوارشی در میان زندانیان می‌شود.

لازم به ذکر است که زندان مرکزی کرج، بخش شمالی زندان قزل‌حصار را تشکیل می‌دهد که تعدادی از زندانیان سیاسی در سالنهای این زندان، محبوس هستند.

یکشنبه ۲۷تیرماه ۱۴۰۰