خیزش مردم خوزستان برای سومین شب پیاپی ادامه یافت. خیابانهای تعداد زیادی از شهرهای استان شاهد حضور جمعیت بسا بیشتری نسبت به دو شب گذشته بود و خشم افزودهٔ مردم، تا حد آتش زدن خودروها و مقرهای نیروهای سرکوبگر تعمیق شد.

اقدامات سرکوبگرانه و مانورها و فریبکاریهای تبلیغاتی رژیم هم بازدارنده نبود و جوانان شورشی در ادامهٔ خیزش خود به مقابله با نیروهای سرکوبگر ادامه دادند. شبکه‌های اجتماعی هم‌چنین مملو از پیامهایی است که از عزم جزم مردم برای ادامهٔ خیزشها خبر می‌دهند.

این وضعیت نظام ولایت را سراپا دچار وحشت کرده است؛ نمود این وحشت را می‌توان در جلسهٔ ۲۷تیر مجلس ارتجاع دید که وحشت‌زده به یکدیگر می‌تاختند و تقصیر را گردن هم می‌انداختند که «کاری کردید که الآن بوی فتنه (قیام) آمده است!».

استمرار خیزش مردم خوزستان طی ۲۴ساعت گذشته زنگها و آژیرهای خطر را در نظام به صدا درآورده و کارگزاران و رسانه‌های حکومتی وحشت‌زده پیاپی به یکدیگر هشدار می‌دهند. یکی به آتش خشم اجتماعی اشاره می‌کند که «دیگر خوزستانی‌ها طاقتشان طاق شده» (رسالت-۲۷تیر)؛ آن یکی که سرکردهٔ سپاه ضد ولی عصر خوزستان است (پاسدار شاهوارپور) یاد ضرب شست مردم در قیامهای پیشین افتاده و با هراس می‌گوید: «زمینه بحران اجتماعی در حال شکل‌گیری است و بحران اجتماعی نیز پیشران بحران امنیتی است و تبعات آن مانند بحرانهای سال‌های ۹۶ و ۹۸ خواهد بود» و یکی دیگر (محمد مولوی در صحن مجلس ارتجاع تو سر زنان، هراسش را از «آه برآمده از بحرانهای مردم» به نمایش می‌گذارد که این آه دامن نظام را خواهد گرفت و «اشک مردم کابوس زندگی» سران نظام خواهد شد.

عده‌یی هم به حضور دشمن برانداز اشاره می‌کنند که خطر را بارها جدی‌تر کرده و هشدار می‌دهند: «وضعیت ما وضعیت نگران‌کننده است دشمن پشت سر هم توطئه می‌چیند و دنبال این هستند که خوزستان را به اغتشاش بکشانند» (ناصری‌نژاد-عضو مجلس ارتجاع-۲۷تیر)؛ و با یادآوری استمرار خیزش مردم خوزستان می‌نالند: «اکنون که مردم خوزستان اعتراض خود را در خیابان‌ها نشان می‌دهند، اغتشاشگران هم بار دیگر حاضر می‌شوند و به اقداماتی دست می‌زنند تا اعتراض مردم را منحرف کنند» (روزنامهٔ سیاست روز-۲۷تیر).

استمرار خیزش عظیم مردم خوزستان باز هم نشان داد که مرحله تازه‌یی از تعادل‌قوا میان رژیمی پابه‌گور و جبهه برانداز آن، یعنی مردم و مقاومت ایران شکل گرفته است. شرایط انفجاری جامعه آن‌چنان حاد است که در این تعادل، خامنه‌ای و رژیمش می‌دانند یارای رویارویی با طوفان سراسری را که در راه است، ندارند.

دوشنبه ۲۸ تیرماه ۱۴۰۰