مدیر کل آژانس دوشنبه ۲۸تیرماه به خبرگزاری فرانسه گفت: «ما هنوز سؤالاتی در رابطه با برنامه هسته‌یی رژیم ایران داریم که باید شفاف‌سازی شود و اکنون باید منتظر باشیم و با تیم جدیدی از ایران مذاکرات را از سر بگیریم».

آژانس تاکنون بارها از رژیم آخوندی خواسته است منشأ ذرات اورانیوم در سایت‌های اعلام نشده هسته‌یی را اعلام کند. رژیم ایران هم‌چنین همکاری با آژانس را متوقف کرده و تمدید توافق همکاری را به توافق برجام و رفع تحریم‌های آمریکا منوط کرده است.

سه شنبه ۲۹تیرماه ۱۴۰۰