اسکای نیوز عربی روز اول مرداد۱۴۰۰ در گزارشی از قیام مردم خوزستان و استفاده رژیم از مزدوران عراقی حشدالشعبی نوشت: با بالا‌گرفتن آتش اعتراضات در اهواز و امتداد آن به تهران و شهرهایی هم‌چون اصفهان و کرج، مقامات رژیم ایران شبه‌نظامیان عراقی وفادار به خود را برای سرکوب قیام اهواز واقع در جنوب ایران آورده‌اند که مشابه کمک گرفتن از شبه‌نظامیان عراقی و افغانی و پاکستانی در قیامهای گذشته می‌باشد.

برخی منابع اهوازی به اسکای نیوز عربی توضیح دادند که با توجه به امتداد اعتراضات از اهواز به مناطق دیگر مقامات رژیم بیش از ۱۵۰۰تن از شبه‌نظامیان وفادار به خود در عراق را برای کمک آورده‌اند.

اسکای نیوز افزود: شایان یادآوری است که با توجه به نزدیک شدن تحویل گرفتن قوه مجریه توسط ابراهیم رئیسی در اوت آینده این اعتراضات تهران را تهدید می‌کند.

به‌رغم دستگیریهای گسترده و شلیک گلوله جنگی و استفاده از گاز اشک‌آور، اعتراضات اهواز و مناطق گسترده‌یی در جنوب ایران، وارد روز هشتم خود شد.

جمعه اول مرداد ۱۴۰۰