به گزار ش کانال تلگرامی رصد بلوچستان صبح روز دوم مرداد، افراد مسلح ناشناس اقدام به تیراندازی به سمت خودروی نظامی بسیجیان پایگاه نورآباد کارواندر شهرستان خاش کردند که چهار تن از این نیروها به هلاکت رسیدند. نام بسیجی های به هلاکت رسیده «محمد عمرزهی»، «نادر ریگی»، «حمید سهراب زهی» به همراه یک پاسدار رژیم می باشد. همچنین شب گذشته اول مرداد ماه ، افراد مسلح ناشناس به سمت خودروی هنگ مرزی جکیگور نیز تیراندازی کرده بودند که یکی از آنان از ناحیه پا زخمی شد.

 

شنبه ۲ مرداد ۱۴۰۰