شبکهٔ اسکای نیوز، اسناد محرمانه‌یی را در مورد طرح و برنامهٔ رژیم برای خرابکاری سایبری فاش کرد. این اسناد شامل تحقیقات محرمانه‌ای است که واحد سایبری سپاه پاسداران در مورد چگونگی استفاده از حمله سایبری برای غرق کردن یک کشتی باری یا منفجر کردن یک پمپ‌بنزین به‌عمل آورده است. یک منبع امنیتی با اطلاع از جزوه ۵۷ صفحه‌ای شامل پنج گزارش تحقیقاتی است گفت که این گزارش توسط یک واحد مخفی به نام شهید کاوه، که بخشی از فرماندهی سایبری سپاه سرکوبگرپاسداران رژیم ایران است ، تهیه شده است.
این منبع گفت که وی معتقد است این کار شاهدی بر تلاش رژیم ایران برای جمع آوری اطلاعات در مورد زیرساخت های غیرنظامی است که می‌تواند برای شناسایی اهداف حملات سایبری در آینده استفاده شود. این منبع که خواست نامش فاش نشود تا بتواند در مورد اسناد صحبت کند ، گفت: «آنها در حال ایجاد یک بانک هدفمند هستند تا هر وقت صلاح دیدند از آنها استفاده کنند» (سایت اسکای نیوز – ۴مرداد).

 

سه شنبه ۵مرداد۱۴۰۰