یوزویک۴ مرداد ۱۴۰۰: معترضان اوایل روز دوشنبه گفتند با وجود تلاشهای رژیم برای خاموش کردن تظاهرات با سرکوب توسط نیروهای امنیتی، تظاهراتهایی که از جنوب‌غربی ایران شروع شده بود به تهران پایتخت گسترش یافت.

راهپیمایان روز دوشنبه به خیابانهای چندین منطقه در پایتخت آمدند. فیلمهای ارسالی برای نیوزویک توسط اعضای اپوزیسیون و سایر کلیپهای منتشر شده در توئیتر مردم را که جاده‌ها را بسته و شعارهایی برای سرنگونی خامنه‌ای ولی‌فقیه سر می‌دهند نشان می‌دهد.

یکی از هواداران سازمان مجاهدین خلق ایران رزمندگان اپوزیسیون در تماس با نیوزویک از تظاهراتی در خیابان جمهوری تهران که خیابانی طولانی در قلب تهران است خبر داد.

هادی مهندس ۴۹ساله به نیوزویک گفت او در میان هزاران تن از مردمی بوده که در خیابان شعار سرنگونی رژیم و مرگ بر خامنه‌ای می‌دادند

هادی گفت: «این تظاهراتها پایانی ندارد» و فراتر از کمبود آب رفته است. این تظاهراتها روزهای آینده ادامه خواهد یافت و مردم ایران خواستار صلح، دموکراسی و آزادی هستند. هادی گفت: نیروهای رژیم بسیار وحشی اند.

اما با نیروهایی که به جنوب غربی برای مقابله با تظاهرات خوزستان فرستاده شده رژیم که در وسط انتقال ریاست جمهوریست، مردد است.

نیوزویک با استناد به فیلم دیگری از تظاهرات تهران نوشت: گروهی از مردم در خیابان شلوغ جمهوری این شهر علیه حکام مذهبی شعار می‌دهند و به آنها می‌گویند «گم شوید».

گزارش‌شده که نیروهای امنیتی از گلوله‌های جنگی برای خاموش کردن تظاهرات استفاده کرده‌اند.

در آبان سال۱۳۹۸نیز نیروهای رژیم از گلوله‌های جنگی برای درهم شکستن تظاهرات‌ها استفاده کردند. وزارت‌خارجه آمریکا گفت در آن تظاهراتها حدود ۱۵۰۰نفر کشته شدند (مجله نیوزویک ۴ مرداد ۱۴۰۰).

سه شنبه ۵مرداد۱۴۰۰