روز دوشنبه ۴ مرداد ۱۴۰۰، مردم معترض محله دره‌دریژ کرمانشاه برای دومین بار و در حمایت از خیزش حق طلبانه مردم خوزستان به خیابان‌ها آمدند و با بستن خیابان‌های منتهی به این محله نسبت به بی‌آبی و قطع گسترده برق اعتراض کردند.
در جریان اعتراضات دو روز مردم کرمانشاه بیش از بیست نفر توسط نهادهای امنیتی رژیم بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شده‌اند.  به گزارش  هه نگاو نام چهارده نفر از آنها به شرح زیر است:
میثم ویسی، رامین ویسی، حکمت صفری، شهریار شفیع‌زاده، شهرام شفیع‌زاده، شاهین شفیع‌زاده، آرش نجفی، منوچهر نجفی، پژمان کمری، نعمت نادری، پویا نادری، عرفان نادری، افشین محمودی، حامد کرمی.
در جریان اعتراضات تاکنون دست‌کم پانصد هموطن توسط نهادهای امنیتی رژیم بازداشت و به مکان‌های نامعلومی منتقل شدند.

چهارشنبه ۶مرداد ۱۴۰۰