عکس /به آتش کشیدن بنر منحوس خامنه‌ای در بهارستان اصفهان -۵مرداد۱۴۰۰

روزنامه حکومتی مردم‌سالاری وابسته به باند مغلوب در مقاله‌یی به تاریخ چهارشنبه ۶مرداد با عنوان «چرا اعتراضات به خشونت کشیده می‌شود؟» اعتراف کرد: «نیروهای انتظامی برای فرونشاندن اعتراضات تعداد زیادی از افراد را دستگیر کرده و در برخی شهرها با ادامه درگیریها عده‌یی مجروح و کشته شده‌اند».

این روزنامه حکومتی در مقاله خود، خواسته و شعارهای مردم مبنی بر سرنگونی نظام آخوندی را «ساختارشکنانه» نامیده و می‌نویسد: «در برخی مناطــق اعتراضات با مســدود کردن راههای ارتباطی، با واکنش پلیس و نیروهای امنیتی مواجه شــده و شعارهای مردم از شــرایط معمولــی و اعتراض به کمبــود آب و قطعی برق فراتر رفته و تجمع‌کنندگان شعارهای ساختارشکنانه سر می‌دهند».

این مقاله در پایان با مطرح کردن سؤالی وحشت خود از بروز هر گونه تجمع و تظاهرات را بیان داشته و ادامه می‌دهد «پرسش اینجاست که چرا اعتراض به کمبود آب به شکل یک جنبش در آمده و همانند جنبش بنزین و دیگر تجمعات اعتراضی به خشونت و کشته شدن تعدادی از هموطنان مبدل می‌شود؟»

 

چهارشنبه ۶مرداد ۱۴۰۰