وزارت‌خارجه آمریکا گزارشها درباره توسل به خشونت نیروهای امنیتی رژیم ایران در برابر معترضان را محکوم کرد.

به گزارش رویترز ۶مرداد ۱۴۰۰، ند پرایس سخنگوی وزارت‌خارجه آمریکا در بیانیه‌یی اعلام کرد: «ما از حق ایرانیان برای اعتراضات و ابراز عقیده، بدون ترس از خشونت و بازداشت از سوی نیروهای امنیتی حمایت می‌کنیم.»

در این بیانیه آمده است:

اعتراضات در ایران که با کمبود آب به‌دلیل خشکسالی و سوء‌مدیریت و بی‌توجهی دولت در استان خوزستان آغاز شد، اکنون به شهرهای مختلف از جمله تهران، کرج و تبریز گسترش یافته است.

مردم ایران اکنون نه فقط نیازهای برآوردن نشده‌شان بلکه هم‌چنین آرمانهای عملی نشده‌شان مبنی بر احترام به حقوق بشر، حقوقی که افراد تمام دنیا مستحق آن هستند را برجسته می‌کنند.

مردم ایران حق دارند ناراحتی‌های خود را ابراز کنند و دولت خود را مورد حسابرسی قرار دهند، اما ما شاهد گزارشات نگران کننده‌ای هستیم مبنی بر این‌که نیروهای امنیتی به سمت معترضان شلیک کردند که منجر به کشته شدن افراد متعدد شد.

ما استفاده از خشونت علیه معترضان را محکوم می‌کنیم. ما از حقوق مردم ایران به تجمع و ابراز نظر بدون ترس از خشونت و بازداشت توسط نیروهای امنیتی حمایت می‌کنیم.

ما هم‌چنین گزارشهای مربوط به کاهش سرعت اینترنت در منطقه را زیر نظر داریم.

ما از دولت ایران می خواهیم به شهروندان خود اجازه دهد از حق آزادی بیان و دسترسی آزادانه به اطلاعات، از جمله از طریق اینترنت برخوردار شوند.

پنج شنبه ۷ مرداد ۱۴۰۰