به‌اعتراف خبرگزاری فارس و نیز روزنامهٔ حکومتی سیاست روز اکنون پهنهٔ عملیات فروغ جاویدان مجاهدین از دشت حسن آباد و تنگهٔ چارزبر به سراسر ایران و به خانه هر ایرانی کشیده شده است.
«به‌جرأت می‌توان گفت مرصاد‌ها ادامه دارند و این‌بار نه در دشت حسن آباد بلکه در خانه هر ایرانی یک تنگه چهارزبر وجود دارد که باید فتح شود»
نیازی به تشریف‌فرمایی و نزول اجلال وحوش ضامن‌دررفته و البته هراسان نیست، تنگه پیشاپیش فتح شده است!
«یکی از مهمترین مأموریت‌های (مجاهدین)… ورود به عرصه ناآرامی‌ها و اعتراضات است که به هر دلیلی اعم از اقتصادی، اجتماعی و سیاسی شکل گرفته است. گاهی ممکن است اعتراضات و تجمعات مربوط به یک اعتراض به حق در موضوعات اقتصادی باشد و گاهی نیز ممکن است تجمع حاصل یک اتفاق سیاسی باشد که بر اثر یک تحریک یا واقعه شکل گرفته است.»
خیابانهای شعله‌ور و شب‌های پر شعار ایران، خبر از ظهور دوران جدیدی می‌دهند که مشخصهٔ آن عبور مردم ایران از الیگارشی آخوندی است. دورانی که در آن «گرانی به‌سرعت به قیام و بی‌آبی در یک چشم‌به‌هم زدن به تفنگ وینچستر ختم می‌شود»!

پنج شنبه ۷ مرداد ۱۴۰۰