بنا به خبرهای رسیده به کانون حقوق بشری نه به زندان نه به اعدام، ۱۴ مرداد ۱۴۰۰، ۴ زن زندانی سیاسی در زندان قرچک مورد بازجویی و تهدید توسط بازجویان و شکنجه‌گران قرار گرفتند.
زندانیان سیاسی زهرا صفایی، فروغ تقی پور، پرستو معینی و مرضیه فارسی روز دوشنبه ۴ مردادماه ۱۴۰۰ هر یک بصورت جداگانه توسط ۴ بازجو و شکنجه‌گر مورد بازجویی و تهدید قرار گرفتند. بازجویان این زندانیان را تهدید کردند که چرا بیانیه ای را در خرداد ۱۴۰۰ در رابطه با نمایش انتخابات به بیرون از زندان داده اید؟
پرستو معینی ۲۰ ساله در این بازجویی توسط شکنجه‌گری که وی را بازجویی می کرده مورد تهدید قرار گرفته است. بازجو به این زندانی سیاسی گفته است: «ممکن است دوباره شرایط مثل ۶۷ شود»!
وی در بخش دیگری از تهدیدات خود خطاب به این زندانی گفته است: « اگر اعدامتان هم نکنیم، کاری می‌کنیم که آرزوی اعدام کنید».
علاوه بر این بدستور رئیس زندان، از ورود سایر زنان زندانی به اتاق این ۴ زندانی ممانعت بعمل می‌آید و برای آنان یک زندان دیگر در درون زندان ایجاد کرده اند و مانع رفت و آمد آنان به سایر قسمتهای زندان از جمله کتابخانه و نمازخانه می‌شوند.
جان این زنان زندانی سیاسی در زندان قرچک در خطر است و پیش از این هم عوامل مزدور و اجیر شده توسط رئیس این زندان، با حمله و هجوم به آنان و ریختن آب جوش قصد کشتن آنان را داشتند.

جمعه ۱۵مرداد ۱۴۰۰