بهمن آرمان استاد دانشگاه و اقتصاددان حکومتی نسبت به نقش چینی‌ها در تخریب محیط‌زیست ایران به‌ویژه هورالعظیم که به‌خاطر تصمیمات سیاسی و امنیتی بوده نه تغییرات اقلیمی هشدار داد و گفت: چینی‌ها بعد از خشک‌کردن هورالعظیم به‌جای استخراج نفت ایران برای عراقی‌ها نفت استخراج کردند. چینی‌ها اطلاعات ایران را به عراقی‌ها دادند و از آنجا شروع به استخراج نفت کردند.
بهمن آرمان با اشاره به خیزش مردم خوزستان در پی بی‌آبی در استان حاصلخیز گفت: بخشی از این مشکلهایی که ما داریم سرچشمه‌شان سوء‌مدیریت است. دیدیم که اعتراضات مردم از خوزستان آغاز شد در حالی‌که این استان ثروتمندترین استان کشور است چرا که سهم آن از تولید ناخالص حدود ۱۲.۵ درصد است.
سؤال اینجا است چرا اعتراضات در استانی که ۹۰درصد نفت کشور را تولید می‌کند و دومین قطب تولید فولاد است با وجود رودخانه‌های بزرگ دز و کرخه رخ داده است؟
آیا با روشهای نوین آبیاری مانند آبیاری زیر سطحی که مصرف آب را تا حدود ۵۰درصد و برداشت محصول را ۴۵درصد بیشتر می‌کند، باید شاهد لنگ ماندن مردم خوزستان برای چندمتر مکعب آب باشیم؟
ابتکار رسماً می‌گوید خشک شدن هورالعظیم به‌خاطر تصمیمات سیاسی و امنیتی بوده نه تغییرات اقلیمی.
سالها پیش به مناطق غرب کارون که حوزه‌های مشترک نفتی ما با عراق است می‌دیدم تعداد زیادی کامیون پر از خاک در آن مناطق تردد می‌کنند. وقتی علت آن را پرسیدم گفتند این کامیون ها به این خاطر می‌روند که هورالعظیم را خشک کنند تا نفت از آنجا استخراج کنند.
در خلیج مکزیک برای رسیدن به کف دریا باید ۲۵۰۰ متر پایین بروند تا حفاری کنند و ما در مناطق خلیج‌فارس در حال استخراج نفت هستیم. چه دلیلی دارد هورالعظیم را برای استخراج نفت خشک کنیم؟ اکنون اطلاعاتی به دست می‌رسد که به‌دلیل تحریم‌ها ما نمی‌توانستیم تجهیزات لازم را برای استخراج نفت وارد کشور کنیم و برای همین هم کار را تحویل چینیها دادند تا با خشک کردن زمینها چاه استخراج نفت حفر کنند که همین کار هم نکردند و اطلاعات ما را بردند به عراقیها دادند و از آنجا شروع به استخراج نفت کردند. (روزنامه حکومتی ستاره صبح ۱۷مرداد).
خاطرنشان می‌شود روز سوم مردم همشهری آنلاین نوشت: احمد میدری معاون وزیر رفاه رژیم گفت: ما در پروژه‌های نفتی که در خوزستان داشتیم اشتباهات زیادی داشتیم ما در پروژه‌های نفتی که در خوزستان ایجاد کردیم خطاهای بزرگ داشتیم. از ارگانهای بالادستی اجازه گرفتند که هورالعظیم را خشک کنند تا بتوانند پروژه‌های نفتی را با قیمت ارزانتر ایجاد کنند. حتی در آخرین سیل خوزستان برای این‌که می‌خواستیم پروژ‌ه‌های نفتی‌مان را حفظ کنیم از ورود آب به این حوزه‌های آبی جلوگیری کردیم.

یکشنبه ۱۷ مرداد ۱۴۰۰