خبرگزاری رویترز در گزارشی به‌تاریخ سه‌شنبه ۱۹مرداد از آغاز دادگاه حمید نوری در سوئد به اتهام داشتن نقش هدایت در کشتن زندانیان سیاسی اعدام شده به دستور دولت در زندان گوهردشت کرج در ایران در سال۱۹۸۸ نوشت «این محاکمه احتمالاً به‌طور ناخواسته روی ابراهیم رئیسی رئیس‌جمهور سخت سر ایران متمرکز خواهد شد که هفته پیش رسماً تحلیف او انجام شده بود و کسی است که تحت تحریم‌های آمریکا به‌خاطر گذشته خود می‌باشد که آمریکا و فعالان می‌گویند به‌خاطر شرکت او به‌عنوان یکی از ۴قاضی ناظر کشتار۶۷ (۱۹۸۸) می‌باشد».

رویترز در این گزارش با استناد به سخنان دادستانها اضافه کرد: «این اولین بار است که کسی در برابر دادگاه به اتهام نابودسازی (سیاسی) قرار می‌گیرد».
خبرگزاری تی تی سوئد نیز در گزارش خود از این دادگاه به‌نقل از دادستان کریستینا لیندهوف کارلسون نوشت: «نوری و سایرین با انتخاب آن‌که کدام زندانیان باید در برابر کمیسیون شبه دادگاه حاضر شوند اعدامها را سازماندهی کرده و شرکت می‌کردند».
او سپس نامه ۱۱۰نفر را که در اعدام آنها نوری متهم به کمک یا هماهنگی بوده را خواند. تحت قانون سوئد دادگاهها می‌توانند شهروندان سوئدی و سایر اتباع در خارج را به‌خاطر جنایت مرتکب شده علیه قانون بین‌الملل محاکمه کنند».
رویترز در ادامه گزارش خود به‌نقل از مقامات سوئدی اضافه می‌کند: «این فرد که در استکهلم محاکمه می‌شود یک مقام دادستانی بود که در زندان کار می‌کرده است. او مظنون به شرکت در قتل تعداد زیادی از زندانیان متعلق به مجاهدین خلق یا هواداران آن و نیز سایر مخالفان زندانی می‌باشد».

چهارشنبه ۲۰ مرداد ۱۴۰۰