روزنامه حکومتی آرمان ۲۶مرداد: واردات واکسن فایزر و مدرنا آزاد شد! البته بعد از گذشت بیش از یک‌سال تأخیر و غوطه‌ور شدن ایران در امواج سهمگین موج پنجم کرونا که برخی از آن به‌عنوان قتلگاه آخر الزمانی یاد می‌کنند. چرا زودتر چنین نکردید و یا چنین نگفتید؟ اگر بنا بود با صدور مجوز از آنچه که منابع مجاز خوانده می‌شود ورود فایزر و مدرنا حل شود، چرا اکنون که مستاصل از اداره این فاجعه در برابر مردم بی‌رمق از ادامه تاب‌آوری روزها هستید؟
این روزنامهٔ حکومتی بدون اسم بردن از خامنه‌ای، با طعنه نوشت: هیچ‌کس آن همه حرف‌های عجیب و غریب درباره این واکسن‌ها را از یاد نبرده.
این‌که بعد از ماه‌ها اظهارات عجیب و غریب در مورد فایزر و مضرات آن در برخی رسانه‌های رسمی کشور… از مجوز ورود این واکسن‌ها حرف زده می‌شود مطمئناً به نتایجی ناراحت‌کننده خواهد رسید.

سه شنبه ۲۶مرداد ۱۴۰۰