تایمز لندن روز ۲۶مرداد در گزارشی از بحران کرونا در ایران نوشت: در ارزیابی جدید از تلفات جانی که در حال افزایش و خارج از کنترل در موج پنجم پاندمی است در حال حاضر در هر دو دقیقه یک ایرانی بر اثر بیماری ویروس کرونا جان خود را از دست می‌دهد.

در حالی که هر روز بیش از ۶۰۰تن جان خود را از دست می‌دهند. پزشکان ایرانی اکنون هشدار می‌دهند که سیستم بهداشت و درمان به‌خاطر سال‌ها بی‌کفایتی و تحریم‌های بین‌المللی ضعیف شده و در مرز فروپاشی است.

آمار رسمی فوتیها دیروز ۶۵۵تن بود، یک رکورد دیگر، اما به‌طور گسترده اعتقاد بر این است که آمار (رسمی رژیم) کمتر از آمار واقعی است.

ایران یکی از نخستین کشورهایی است که پس از چین از شیوع بیماری ویروس کرونا با مشکل روبه‌روست.

چهارشنبه ۲۷مرداد ۱۴۰۰