رابرت مالی نماینده ویژه آمریکا در امور ایران در مورد نتیجه گفتگوهای وین برای بازگشت دوجانبه رژیم ایران و آمریکا به پیروی از توافق هسته‌یی ۲۰۱۵ ابراز تردید کرد.
پولیتیکو روز جمعه ۲۹مرداد نوشت، نماینده ویژه آمریکا در پاسخ به سؤالی که، آیا فکر می‌کنید در مأموریت خود برای احیای برجام موفق شوید پاسخ داد، این یک علامت سؤال بزرگ است. رابرت مالی سپس با اشاره به عدم شرکت رژیم ایران در مذاکرات گفت، پیوستن دوباره به این پیمان چندملیتی چیزی نیست که ما بتوانیم به‌طور کامل کنترل کنیم.
سرپرست هیأت مذاکره کننده آمریکا در مورد احتمال این‌که آمریکا و رژیم ایران نتوانند در چند ماه آینده به توافقی دست پیدا کنند گفت، تیم او برای رویدادهای محتمل آماده می‌شود. یکی این‌که آمریکا و رژیم ایران یک توافق کاملاً جداگانه‌ای را امضا کنند، و دیگری یک رشته واکنش‌های تنبیهی با هماهنگی متحدان اروپایی انجام گیرد.

جمعه ۲۹مرداد۱۴۰۰