معین‌الدین سعیدی نماینده مجلس رژیم از چابهار در جریان جنگهای دستجات درونی باند خامنه‌ای گفت:

بعضی از اظهار نظرها نمک بر روی زخم مردم می‌پاشد؛ وزارت آموزش و پرورش در کتاب اجتماعی پایه نهم نوشته است کشور ما جزء کشورهای برتر در مقابله با بیماری کرونا است در حالی که ما بیشترین کشته‌ها را داریم. من فکر می‌کنم اگر نمی‌توانیم مایه آرامش مردم باشیم، حداقل این‌گونه نمک روی زخمشان نباشیم!

او ضمن حمله به محمد مخبر معاون آخوند رئیسی جلاد گفت:

محمد مخبر زمانی قول داد ما تولید واکسن انبوه کرونا را داشته باشیم اما امروز پاسخگوی حرفهای گذشته خود نیست آیا نباید کسی که در جایگاه معاون اولی رئیس‌جمهور قرار گرفته نسبت به‌عملکرد خودش در چنین مسأله مهمی پاسخگو باشد آن هم در شرایطی که تعداد کشته‌های ما از بیماری کرونا روزبه‌روز بیشتر می‌شود، زمانی گفتند تا پایان تیر ۲۰میلیون دوز و تا پایان شهریور ۵۰میلیون دوز واکسن کرونا تولید می‌کنیم اما بعدها مشخص شد که چنین توانمندی وجود ندارد.

میزان کشته‌های ما بر اساس آمار رسمی ۱۰۰هزار نفر است که من فکر می‌کنم اگر این آمار را واقعی سازی کنیم، حداقل دو برابر میزانی است که اعلام می‌شود!

لازم به توضیح است شرایط وخیم کرونا و ترس از خیزش مردم باعث شده خامنه‌ای را که مسبب اصلی این کشتار کرونایی است از آماج خشم مردم در ببرد.

جمعه ۲۹مرداد۱۴۰۰