الشرق‌الأوسط۲۷ مرداد : دادگاه سوئد محاکمه یک مقام دست‌اندرکار اعدامهای سال۱۳۶۷ را از سرگرفت. بر اساس گزارشها، دادستان سوئد نامه‌های مکتوب بین خمینی و جانشینش حسینعلی منتظری را مورد بررسی قرار داد و بر نقش حمید نوری در اعدامهای اجرا شده توسط کمیسیون مرگ تأکید کرد.

نوار صوتی، جزئیات ملاقات منتظری با ۴مقام مسئول اجرای اعدامها معروف به ”کمیسیون مرگ“ را بازگو کرده است… منتظری اعدامهای آن زمان را ”بزرگترین جنایت رژیم توصیف کرد که تاریخ از مرتکبین آن در میان بزرگترین جنایتکاران یاد خواهد کرد“… .

شنبه  ۳۰ مرداد ۱۴۰۰